Παθήσεις » γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας (αστροκύτωμα)


Τι είναι με δύο λόγια το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Τι εννοούμε ακριβώς με τον όρο γλοίωμα ;

Πως διαχωρίζονται τα γλοιώματα σε σχέση με το βαθμό κακοήθειας ;

Τι σημαίνει κατά grade 1 κατά WHO ;

Τι σημαίνει «χαμηλής κακοήθειας» ; είναι καλοήθης όγκος ;

Ποιες είναι οι κατηγορίες των αστροκυτωμάτων σύμφωνα με την WHO ;

Ποιοι όγκοι ανήκουν στα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας ;

Σε τι ηλικίες εμφανίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Με τι συμπτώματα εμφανίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Πως μπαίνει η διάγνωση ενός γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας ;

Μπορεί να μπει η διάγνωση «γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας» από τη μαγνητική τομογραφία ;

Πως αντιμετωπίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;
Τι είναι με δύο λόγια το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας είναι ένας πρωτοπαθής όγκος εγκεφάλου (πρωτοπαθής = όχι μεταστατικός). Εμφανίζεται συνήθως σε νέους ανθρώπους με επιληπτικές κρίσεις. Η εξέλιξή του είναι αργή και η θεραπεία συνήθως είναι η χειρουργική αφαίρεση, διότι με την πάροδο του χρόνου ο όγκος εξαλλάσσεται σε υψηλής κακοήθειας.Τι εννοούμε ακριβώς με τον όρο γλοίωμα ; αστροκύτωμα ;

Τα βασικά κύτταρα του εγκεφάλου είναι οι νευρώνες που σχηματίζουν τις συνάψεις. Γύρω από τους νευρώνες υπάρχουν άλλα κύτταρα που προστατεύουν και τρέφουν : τα κύτταρα αυτά λέγονται νευρογλοιακά ή γλοιακά (glial cells).
Υπάρχουν διάφορα είδη νευρογλοιακών κυττάρων, όπως τα αστροκύτταρα και τα ολιγοδενδροκύτταρα. Ανάλογα ονομάζεται και ο όγκος που προκύπτει από τα κάθε είδος κυττάρου.
Έτσι ο όγκος που προκύπτει από τα αστροκύτταρα λέγεται αστροκύτωμα, ο όγκος που προκύπτει από τα ολιγοδενδροκύτταρα λέγεται ολιγοδενδρογλοίωμα κ.ο.κ.
Όλοι οι παραπάνω όγκοι είναι με μια γενική ονομασία γλοιώματα.Πως διαχωρίζονται τα γλοιώματα σε σχέση με το βαθμό κακοήθειας ;

Ο διαχωρισμός είναι ξεχωριστός για κάθε είδος γλοιώματος. Παράδειγμα : τα αστροκυτώματα χωρίζονται σε χαμηλής κακοήθειας (grade 1 και 2 κατά WHO) και υψηλής κακοήθειας (grade 3 και 4 κατά WHO).Τι σημαίνει κατά grade 1 κατά WHO ;

WHO σημαίνει World Health Organization δηλ. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Οι όγκοι εγκεφάλου ταξινομούνται ανάλογα με το σύστημα της WHO.
Γενικά όγκος με grade 1 σημαίνει πιο καλοήθης σε σχέση με όγκο grade 2 κ.ο.κ.Τι σημαίνει «χαμηλής κακοήθειας» ; είναι καλοήθης όγκος ;

Όχι. Ένας όγκος χαμηλής κακοήθειας αναπτύσσεται αργά, ενώ ένας όγκος υψηλής κακοήθειας αναπτύσσεται γρήγορα. Επίσης ένας όγκος χαμηλής κακοήθειας έχει πιθανότητα να μετατραπεί με την πάροδο του χρόνου σε υψηλής κακοήθειας.
Παράδειγμα : ένα αστροκύτωμα grade 2 κατά WHO, μπορεί να μετατραπεί σε λίγα χρόνια σε grade 3 κατά WHO ή και σε grade 4 κατά WHO.
Αυτός είναι και ο λόγος που ένας όγκος χαμηλής κακοήθειας πρέπει σε γενικές γραμμές να αφαιρείται : υπάρχει ο κίνδυνος της εξαλλαγής.Ποιες είναι οι κατηγορίες των αστροκυτωμάτων σύμφωνα με την WHO ;

• Αστροκύτωμα grade 1 κατά WHO πχ πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα
• Αστροκύτωμα grade 2 κατά WHO
• Αστροκύτωμα grade 3 κατά WHO (αναπλαστικό αστροκύτωμα)
• Αστροκύτωμα grade 4 κατά WHΟ (πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ).

Η πορεία προς την εξαλλαγή

Εικόνα 1 : ένα αστροκύτταρο πολλαπλασιάζεται σε ανώμαλο ρυθμό και έτσι προκύπτει το χαμηλής κακοήθειας αστροκύτωμα, το οποίο μετά από ένα χρονικό διάστημα, εξαλλάσσεται σε πολύμορφο γλοιοβλάστωμα.Ποιοι όγκοι ανήκουν στα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας ;

Στα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας ανήκουν :

• το αστροκύτωμα grade 2 κατά WHO
• το ολιγοδενδρογλοίωμα χαμηλής κακοήθειας
• άλλοι σπάνιοι όγκοι όπως το ολιγοαστροκύτωμα, το γαγγλιογλοίωμα κ.ο.κ.Σε τι ηλικίες εμφανίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας εμφανίζεται συνήθως σε νέους ανθρώπους, ακόμα και σε παιδιά. Μέσος όρος ηλικίας είναι τα 34 χρόνια.
Συγκριτικά : τα αστροκυτώματα υψηλής κακοήθειας εμφανίζονται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 41 χρόνια για το αναπλαστικό αστροκύτωμα και 53 χρόνια για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα.Με τι συμπτώματα εμφανίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας εκδηλώνεται συνήθως με επιληπτικές κρίσεις, αλλά και με τα γενικά συμπτώματα ενός όγκου εγκεφάλου όπως ο πονοκέφαλος, ζάλη, εμετός, νευρολογικό έλλειμμα πχ αδυναμία στο χέρι ή το πόδι κλπ.Πως μπαίνει η διάγνωση ενός γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας ;

Η διάγνωση γίνεται με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Εδικά μπορεί να βοηθήσουν οι νεότερες τεχνικές του μαγνητικού τομογράφου όπως η μαγνητική φασματοσκοπία.Μπορεί να μπει η διάγνωση «γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας» από τη μαγνητική τομογραφία ;

Όχι. Μπορεί να κάνει κανείς την εκτίμηση, λόγω ειδικών ακτινολογικών χαρακτηριστικών, αλλά οριστική διάγνωση μπορεί να μπει μόνο με λήψη ιστού για βιοψία.Πως αντιμετωπίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Η αντιμετώπιση ενός γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους :

• παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία ανά τακτά χρονικά διαστήματα
χειρουργική αφαίρεση με κρανιοτομία
• φαρμακευτική θεραπεία με κορτιζόνη και αντιεπιληπτικά φάρμακα
• ακτινοθεραπεία
στερεοτακτική βιοψία

* Η αντιμετώπιση εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, τα συμπτώματα, την εντόπιση του όγκου και την ακτινολογική εικόνα. Σε γενικές γραμμές όμως, η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς με γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας χάνουν τελικά τη ζωή τους από εξαλλαγή σε γλοίωμα υψηλής κακοήθειας. Συνεπώς, ένας νέος άνθρωπος με γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας, ωφελείται αν αφαιρεθεί ο όγκος του.Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας ;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Νευροχειρουργό.

* δείτε επίσης τις ενότητες πονοκέφαλος, επιληπτικές κρίσεις, μηνιγγίωμα, πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, όγκοι εγκεφάλου, εγκεφαλική μετάσταση, αφαίρεση όγκου εγκεφάλου, στερεοτακτική βιοψία και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.* Ο στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι ενημερωτικός. Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του Νευρικού συστήματος. Η σωστή απόφαση για την υγεία σας θα ληφθεί μόνο όταν θα σας εξετάσει ο γιατρός σας.
Copyright © 2010-2020, Neurocenter.gr, All rights reserved ::: Κατασκευή Ιστοσελίδας: My Internet :::