• MENU
210 220 1617
τηλέφωνο για ραντεβού
24ωρη γραμματεία
Παθήσεις » Ακουστικό νευρίνωμα
Τι είναι το ακουστικό νευρίνωμα ;


Το ακουστικό νευρίνωμα (ή όπως πιο σωστά λέγεται: αιθουσαίο σβάννωμα) είναι ένας καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται αργά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στην περιοχή που αντιστοιχεί πίσω από το αυτί. Προέρχεται από το περίβλημα του 8ου εγκεφαλικού νεύρου. Το νεύρο αυτό έχει σχέση με την ακοή και τη διατήρηση της ισορροπίας. Είναι συνεπώς, ένας όγκος που αναπτύσσεται έξω από τον εγκέφαλο και καθώς αυξάνεται σε μέγεθος, τον πιέζει και τον απωθεί.

Βαρηκοΐα, ίλιγγος και μούδιασμα προσώπου είναι τα κυριότερα συμπτώματα του ακουστικού νευρινώματος


Κ. Κωσταβάρας, Νευροχειρουργός  ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σε τι ηλικίες εμφανίζεται το ακουστικό νευρίνωμα; Πόσο συχνά εμφανίζεται;


Συνήθως αφορά σε άτομα 40-60 ετών. Στις Η.Π.Α. εμφανίζονται 2000 – 3000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο.

Από τι προκαλείται το ακουστικό νευρίνωμα;


Σε γενικές γραμμές δεν έχει βρεθεί σε τι οφείλεται η γένεση και η ανάπτυξη αυτού του όγκου. Τα περιστατικά είναι γενικά σποραδικά δηλ. δεν εμφανίζεται κάποια μορφή κληρονομικότητας.Έχουν αναφερθεί μελέτες που σχετίζουν την μακροχρόνια και εντατική χρήση του κινητού τηλεφώνου με την ανάπτυξη του ακουστικού νευρινώματος, αλλά δεν έχει υπάρξει σαφές συμπέρασμα ακόμα.

Ακουστικό Νευρίνωμα σε σχηματική αναπαράσταση 
Ποια είναι η φυσική πορεία του ακουστικού νευρινώματος; Δηλαδή πως εξελίσσεται ο όγκος με την πάροδο του χρόνου;


• στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το ακουστικό νευρίνωμα αυξάνεται σε μέγεθος με αργό ρυθμό. Ο ρυθμός αυτός μπορεί να είναι σταθερός ή και να αλλάζει κατά καιρούς

• σε πιο λίγες περιπτώσεις, ο όγκος σταθεροποιείται σε μέγεθος και παύει να αναπτύσσεται. Στην περίπτωση αυτή, ο όγκος αποκτά εναποθέσεις ασβεστίου (αποτιτανώσεις)

• υπάρχουν τέλος, δύο πολύ σπάνια ενδεχόμενα: ο όγκος να μειώνεται σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου και (άλλο ενδεχόμενο) να αιμορραγήσει αιφνίδια.

Με τι ρυθμό αυξάνεται συνήθως το ακουστικό νευρίνωμα;


Σε γενικές γραμμές ο όγκος αυξάνεται κατά περίπου 1 χιλιοστό ανά έτος.

Τι συμπτώματα προκαλεί το ακουστικό νευρίνωμα;


Σε αρχικά στάδια, ο όγκος και μέχρι το μέγεθος (περίπου) των 15 χιλιοστών, δεν προκαλεί -συνήθως- αξιόλογα συμπτώματα. Όταν αυξηθεί κι άλλο σε μέγεθος, ο όγκος μπορεί να προκαλέσει :

- βαρηκοΐα και τελικά κώφωση, προοδευτικά εμφανιζόμενη (αν και πολύ σπάνια η κώφωση εμφανίζεται αιφνίδια)

- εμβοές, δηλαδή βούισμα στο αυτί

- ζάλη και ίλιγγο

- απώλεια της ισορροπίας και δυσκολία στο περπάτημα

- μούδιασμα στο πρόσωπο και πτώση της γωνίας του στόματος

Τέλος σε προχωρημένες / παραμελημένες περιπτώσεις ο όγκος λαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις δηλ φτάνει τα 50 και 60 χιλιοστά σε διάμετρο και προκαλεί και τα γενικά συμπτώματα ενός όγκου εγκεφάλου, όπως πονοκέφαλο και εμετό, αλλά και υδροκέφαλο, ενώ φτάνει να απειλεί ακόμα και τη ζωή.

Πως εξηγείται το ακουστικό νευρίνωμα να λαμβάνει ενίοτε τόσο μεγάλες διαστάσεις και να μην έχει γίνει αντιληπτό;


Ο αργός ρυθμός ανάπτυξης του όγκου δίνει την ευκαιρία στον εγκέφαλο να προσαρμόζεται και να αντιρροπεί την πίεση που δέχεται, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα που εμφανίζονται να είναι τόσο βραδέως εξελισσόμενα, ώστε να μην γίνονται εύκολα αντιληπτά.Είναι χαρακτηριστικό ότι συχνά οι ασθενείς με ακουστικό νευρίνωμα έχουν σχεδόν χάσει την ακοή τους στο αυτί που συνορεύει με τον όγκο, χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει.

Απεικόνιση του ακουστικού νευρινώματος με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
Ποιες εξετάσεις θέτουν τη διάγνωση του όγκου; ποιες άλλες συμπληρωματικές εξετάσεις θα χρειαστούν;


Η διάγνωση του ακουστικού νευρινώματος γίνεται με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Επίσης θα χρειαστεί έλεγχος με ακοόγραμμα από τον Ω.Ρ.Λ.

Πως αντιμετωπίζεται το ακουστικό νευρίνωμα; Ποιος γιατρός έχει την ευθύνη και αναλαμβάνει την εποπτεία του ασθενούς;


Η θεραπεία του ακουστικού νευρινώματος, όπως και κάθε όγκου εγκεφάλου γίνεται υπό την εποπτεία του Νευροχειρουργού, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε στάδιο εξέλιξης του όγκου και αν χρειαστεί, να παρέμβει χειρουργικά, ακόμα και σε επείγουσα βάση.Η αντιμετώπιση του όγκου μπορεί να είναι :

1. παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία και ακοόγραμμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς κάποια άλλη παρέμβαση. Η μέθοδος επιλέγεται σε μικρού μεγέθους όγκους ή σε ηλικιωμένους ασθενείς. Αν ο όγκος αυξάνεται σε μέγεθος, τότε επιλέγεται μία από τις άλλες δύο μεθόδους

2. στερεοτακτική ακτινοχειρουργική: προκαλεί διακοπή της αιμάτωσης δηλ. της τροφοδοσίας του όγκου και σε βάθος χρόνου τον συρρικνώνει. Η μέθοδος επιλέγεται σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε μικρού η μεσαίου μεγέθους όγκους. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποτροπή του όγκου ή σε αντιμετώπιση μικρών τμημάτων του όγκου που είναι πολύ επικίνδυνο να αφαιρεθούν χειρουργικά

3. χειρουργική αφαίρεση: γίνεται με μικροχειρουργικές μεθόδους και αποτελεί τη ριζική λύση στην αντιμετώπιση του ακουστικού νευρινώματος, καθώς αφαιρείται άμεσα όλος ο όγκος και λύνεται οριστικά το πρόβλημα. Είναι η μόνη λύση σε μεγάλου μεγέθους όγκους και σε όγκους που προκαλούν συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς.

Η απόφαση λαμβάνεται από τον ασθενή, αφού ενημερωθεί λεπτομερώς για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου από το Νευροχειρουργό.

Έχει μειονεκτήματα η παρακολούθηση;


Αν και είναι μη επεμβατική μέθοδος, η παρακολούθηση έχει και αυτή μειονεκτήματα: Υπάρχει ο (σπάνιος) κίνδυνος αιφνίδιας κώφωσης και βέβαια, ειδικά σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς, υπάρχει πάντα η πιθανότητα, αν τελικά αποφασιστεί η χειρουργική αφαίρεση, να μην είναι δυνατή λόγω άλλων προβλημάτων υγείας που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της χειρουργικής αφαίρεσης;


Εκτός από τις γενικές επιπλοκές μίας κρανιοτομίας, υπάρχει η πιθανότητα πάρεσης προσωπικού νεύρου και απώλειας της ακοής στο γειτονικό αυτί.

Αν κανείς θέλει να αποφύγει την πάρεση του προσωπικού νεύρου ως επιπλοκή της χειρουργικής αφαίρεσης, μήπως πρέπει να επιλέξει την στερεοτακτική ακτινοχειρουργική;


Η απάντηση είναι ότι και η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική μπορεί να προκαλέσει πάρεση προσωπικού νεύρου, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό.

Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το ακουστικό νευρίνωμα;


Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Νευροχειρουργό.

Θέλετε ραντεβού με τον γιατρό ή δεύτερη γνώμη;ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
* Ο στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι ενημερωτικός. Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του Νευρικού συστήματος. Η σωστή απόφαση για την υγεία σας θα ληφθεί μόνο όταν θα σας εξετάσει ο γιατρός σας.
Copyright © 2010-2023, Neurocenter.gr, All rights reserved ::: Κατασκευή Ιστοσελίδας: My Internet :::

Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ