Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Παθήσεις :: σηραγγώδες αιμαγγείωμα


Τι είναι με δύο λόγια το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;

Που εντοπίζεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ; τι μορφή και μέγεθος έχει ;

Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ; μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα στον ίδιο ασθενή ;

Ποια είναι η φυσική πορεία ενός σηραγγώδους αιμαγγειώματος δηλ. πως εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου;

Είναι συχνή πάθηση το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ; υπάρχει κληρονομικότητα ;

Στην αδερφή μου διαγνώστηκε σηραγγώδες αιμαγγείωμα. Πρέπει και εγώ να εξεταστώ προληπτικά για τον ίδιο λόγο ;

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;

Σε μια μαγνητική τομογραφία που έκανα, βρέθηκε ως τυχαίο εύρημα ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα. Ποιος είναι ο κίνδυνος της αιμορραγίας ; Ποιος είναι ο κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων ;

Πως μπαίνει η διάγνωση του σηραγγώδους αιμαγγειώματος ;

Πως αντιμετωπίζεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;

Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;
Τι είναι με δύο λόγια το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα (cavernous hemangioma ή cavernous malformation ή cavernoma) είναι μια αγγειακή δυσπλασία του εγκεφάλου. Εμφανίζεται συνήθως σε νέους ανθρώπους με επιληπτικές κρίσεις και σπάνια με εγκεφαλική αιμορραγία. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι παρακολούθηση, χειρουργική επέμβαση είτε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.

αρχή σελίδας ▲


Που εντοπίζεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ; τι μορφή και μέγεθος έχει ;

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα εντοπίζεται στον εγκέφαλο. Σπάνια περιστατικά έχουν αναφερθεί και στο νωτιαίο μυελό. Η μορφή του είναι ένα σύνολο από φλέβες με παχύ τοίχωμα. Μέσα στις φλέβες μπορεί να βρει κανείς θρόμβους αίματος από παλιά αιμορραγία. Το μέγεθός του είναι 1-5 cm.

αρχή σελίδας ▲


Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ; μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα στον ίδιο ασθενή ;

Εμφανίζεται συνήθως σε νέους ανθρώπους. Πολύ συχνά, σε ποσοστό 50% υπάρχουν πάνω από ένα αιμαγγειώματα στον ίδιο ασθενή. Επίσης μπορεί να υπάρχουν περισσότερα είδη αγγειακής δυσπλασίας σε έναν ασθενή πχ ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα και ένα φλεβικό αγγείωμα.

αρχή σελίδας ▲


Ποια είναι η φυσική πορεία ενός σηραγγώδους αιμαγγειώματος δηλ. πως εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου ;

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα μπορεί να :

1. παραμείνει σταθερό σε μέγεθος
2. να μεγαλώνει αργά (αρκετά συχνό)
3. να συρρικνωθεί (σπάνιο)
4. να αιμορραγήσει. Η εγκεφαλική αιμορραγία από σηραγγώδες αιμαγγείωμα σπάνια είναι απειλητική, συνήθως πρόκειται για μικροαιμορραγίες
5. να θρομβωθεί δηλ το να σταματήσει η ροή του αίματος μέσα στις φλέβες του
6. να αποτιτανωθεί δηλ. να εναποτεθούν άλατα ασβεστίου.

αρχή σελίδας ▲


Είναι συχνή πάθηση το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ; υπάρχει κληρονομικότητα ;

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα είναι σπάνια πάθηση. Εμφανίζεται στο 0.02 - 0,13% του πληθυσμού.
Υπάρχουν σποραδικά περιστατικά δηλ. μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και οικογένειες με μεγάλο ποσοστό εμφάνισης σηραγγώδους αιμαγγειώματος. Έχουν περιγραφεί και ανωμαλίες σε συγκεκριμένα χρωμοσώματα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα εμφανίζονται πολλαπλά αιμαγγειώματα στον ίδιο ασθενή.

* έχουν αναφερθεί σπάνια περιστατικά εμφάνισης της δυσπλασίας de novo δηλ. ανακαλύπτεται ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα σε έναν ασθενή που σε προηγούμενη μαγνητική τομογραφία δεν είχε τίποτα στο σημείο αυτό του εγκεφάλου.

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα

Εικόνα 1 : το σηραγγώδες αιμαγγείωμα μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις, εγκεφαλική αιμορραγία ή νευρολογικό έλλειμμα πχ αδυναμία στο χέρι, δυσκολία στην ομιλία κ.ο.κ.

αρχή σελίδας ▲


Στην αδερφή μου διαγνώστηκε σηραγγώδες αιμαγγείωμα. Πρέπει και εγώ να εξεταστώ προληπτικά για τον ίδιο λόγο ;

Ναι. Οι πρώτου βαθμού συγγενείς καλό είναι να εξεταστούν με μαγνητική τομογραφία.

αρχή σελίδας ▲


Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα εμφανίζεται με :

1. εγκεφαλική αιμορραγία
2. εξελισσόμενο νευρολογικό έλλειμμα πχ αδυναμία στο χέρι, δυσκολία στην ομιλία κλπ
3. επιληπτικές κρίσεις.

* σε πολλούς ασθενείς το σηραγγώδες αιμαγγείωμα προκαλεί περισσότερα από ένα συμπτώματα. Επίσης σε μεγάλο ποσοστό είναι ασυμπτωματικό και ανακαλύπτεται ως τυχαίο εύρημα πχ σε μια αξονική τομογραφία που έγινε για ένα χτύπημα στο κεφάλι.

αρχή σελίδας ▲


Σε μια μαγνητική τομογραφία που έκανα, βρέθηκε ως τυχαίο εύρημα ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα. Ποιος είναι ο κίνδυνος της αιμορραγίας ; Ποιος είναι ο κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων ;

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο κίνδυνος αυτός αλλά γενικά είναι γύρω στο 2-3% ανά έτος για την αιμορραγία και 2,4% ανά έτος για τις επιληπτικές κρίσεις. Ο λόγος που ο κίνδυνος είναι δύσκολο να εκτιμηθεί είναι ότι το σηραγγώδες αιμαγγείωμα έχει μικρές «αθόρυβες» αιμορραγίες. Ο κίνδυνος είναι ελαφρά μεγαλύτερος στις γυναίκες.
Συγκρίνετε αυτό τον κίνδυνο με τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας στους ασθενείς με αρτηριοφλεβική δυσπλασία (AVM) και ανεύρυσμα εγκεφάλου. Υπάρχει ωστόσο μια μεγάλη διαφορά : η εγκεφαλική αιμορραγία από AVM ή από ανεύρυσμα είναι πολύ πιο επικίνδυνη από αυτή σε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα.

αρχή σελίδας ▲


Πως μπαίνει η διάγνωση του σηραγγώδους αιμαγγειώματος ;

Η διάγνωση γίνεται με αξονική και μαγνητική τομογραφία. Ειδικά η μαγνητική τομογραφία είναι εξέταση εκλογής.

* το σηραγγώδες αιμαγγείωμα συνήθως ΔΕΝ εντοπίζεται στην αγγειογραφία εγκεφάλου, παρ’ ότι είναι αγγειακή δυσπλασία.

αρχή σελίδας ▲


Πως αντιμετωπίζεται το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;

Δεν υπάρχει μια απάντηση. Η αντιμετώπιση εξαρτάται από την κλινική εικόνα και την εντόπιση του αιμαγγειώματος. Μπορεί να επιλεχθεί :

• παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η μέθοδος επιλέγεται σε μικρά ασυμπτωματικά αιμαγγειώματα, που βρέθηκαν ως τυχαίο εύρημα σε μια εξέταση.

• χειρουργική αφαίρεση. Η μέθοδος επιλέγεται σε αιμαγγειώματα που προκαλούν νευρολογικό έλλειμμα, μεγάλη εγκεφαλική αιμορραγία ή επιληπτικές κρίσεις που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα με αντιεπιληπτικά φάρμακα. Πλεονέκτημα = οριστική λύση του προβλήματος. Μειονέκτημα = επιπλοκές της νευροχειρουργικής επέμβασης.

στερεοτακτική ακτινοχειρουργική. Η μέθοδος επιλέγεται σε ασθενείς με αιμαγγειώματα δύσκολα στην χειρουργική προσπέλαση. Πλεονέκτημα = λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με την χειρουργική επέμβαση. Μειονέκτημα : δεν αντιμετωπίζεται άμεσα η πάθηση αλλά σε διάστημα μηνών. Αβέβαια αποτελέσματα.

αρχή σελίδας ▲


Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το σηραγγώδες αιμαγγείωμα ;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Νευροχειρουργό.

► καλέστε στο 210 - 64 03 183 (όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο) και ζητείστε ένα ραντεβού με το Νευροχειρουργό του Neurocenter.gr

* δείτε επίσης τις ενότητες ανεύρυσμα εγκεφάλου, αρτηριοφλεβική δυσπλασία (AVM), εγκεφαλική αιμορραγία και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.

αρχή σελίδας ▲Συμπτώματα| Παθήσεις| Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις| Ιατρική Ομάδα| Επικοινωνία
Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Copyright © 2010- Neurocenter.gr - All rights reserved ::: κατασκευή website: My Internet ::: valid: xHTML, CSS