Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Παθήσεις :: πολύμορφο γλοιοβλάστωμα


Τι είναι με δύο λόγια το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Από τι προκαλείται το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Αν ένας ασθενής έχει ένα χαμηλής κακοήθειας αστροκύτωμα σε πόσο καιρό στατιστικά θα εξαλλαγεί ;

Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ; είναι συχνός όγκος ;

Τι συμπτώματα προκαλεί το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Πως μπαίνει η διάγνωση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος ;

Ποια είναι η φυσική πορεία στο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ; δηλ. πως εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου ;

Πως αντιμετωπίζεται το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;
Τι είναι με δύο λόγια το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα είναι ένας κακοήθης όγκος του εγκεφάλου. Ανήκει στα αστροκυτώματα και συγκεκριμένα είναι αστροκύτωμα grade 4 κατά WHO. Εκδηλώνεται σε ανθρώπους ηλικίας 45-70 ετών, με πονοκέφαλο, νευρολογικό έλλειμμα πχ αδυναμία στα χέρια ή τα πόδια και επιληπτικές κρίσεις. Η αντιμετώπισή του είναι συνδυασμός χειρουργικής αφαίρεσης, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας.

αρχή σελίδας ▲


Από τι προκαλείται το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Υπάρχουν δύο είδη γλοιοβλαστώματος :

1. το πρωτοπαθές γλοιοβλάστωμα (60% των περιπτώσεων) είναι ταχύτατης εξέλιξης κακοήθης όγκος που εμφανίζεται σε ανθρώπους ηλικίας >50 ετών de novo δηλ. χωρίς να υπάρχει προγενέστερη μορφή του όγκου

2. το δευτεροπαθές γλοιοβλάστωμα (40% των περιπτώσεων) προκαλείται από εξαλλαγή ενός χαμηλής κακοήθειας αστροκυτώματος, αφορά σε νέους ανθρώπους <45 ετών και έχει σχετικά καλύτερη πρόγνωση.

* οι 2 τύποι γλοιοβλαστώματος θεωρούνται διαφορετικά νοσήματα, όπως έχει αποδειχθεί και από τις γονιδιακές μελέτες.

αρχή σελίδας ▲


Αν ένας ασθενής έχει ένα χαμηλής κακοήθειας αστροκύτωμα σε πόσο καιρό στατιστικά θα εξαλλαγεί ;

Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα διάστημα από 1 έως 10 χρόνια, αλλά κατά μέσο όρο η εξαλλαγή γίνεται μέσα σε 4-5 χρόνια.

* τονίζεται και εδώ η σημασία της έγκαιρης αφαίρεσης ενός όγκου χαμηλής κακοήθειας, για να αποφευχθεί ακριβώς η εξαλλαγή.

αρχή σελίδας ▲


Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ; είναι συχνός όγκος ;

Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα εμφανίζεται σε μέσης και μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, ηλικίας 45-70 ετών. Ωστόσο μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, ακόμα και σε παιδιά.
Αποτελεί το 12-15% των όγκων εγκεφάλου. Αναφέρονται 2-3 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού και ανά έτος.

αρχή σελίδας ▲


Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Εικόνα 1 : το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα αντιμετωπίζεται με συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας.

αρχή σελίδας ▲


Τι συμπτώματα προκαλεί το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα προκαλεί τα συμπτώματα των όγκων εγκεφάλου δηλ. πονοκέφαλο, νευρολογικό έλλειμμα πχ αδυναμία στα χέρια ή τα πόδια και επιληπτικές κρίσεις.

αρχή σελίδας ▲


Πως μπαίνει η διάγνωση του πολύμορφου γλοιοβλαστώματος ;

Η διάγνωση γίνεται με την αξονική και μαγνητική τομογραφία. Απαιτείται η χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού.

αρχή σελίδας ▲


Ποια είναι η φυσική πορεία στο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ; δηλ. πως εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου ;

Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα είναι ένας πολύ κακοήθης όγκος. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, ο όγκος μεγαλώνει σε λίγους μήνες και ο ασθενής χάνει τη ζωή του.

αρχή σελίδας ▲


Πως αντιμετωπίζεται το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει :

• χειρουργική αφαίρεση του όγκου με κρανιοτομία
• ακτινοθεραπεία
• χημειοθεραπεία
• φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνη και αντιεπιληπτικά φάρμακα.

* σε όγκους που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του εγκεφάλου, η πλήρης αφαίρεση είναι πολύ επικίνδυνη κι έτσι επιλέγεται η στερεοτακτική βιοψία με στόχο να ληφθεί ιστός για ιστολογική εξέταση και να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

αρχή σελίδας ▲


Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα ;

Η αντιμετώπιση θα γίνει από Νευροχειρουργό, σε συνεργασία με Ογκολόγο και Ακτινοθεραπευτή.

► καλέστε στο 210 - 64 03 183 (όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο) και ζητείστε ένα ραντεβού με το Νευροχειρουργό του Neurocenter.gr

* δείτε επίσης τις ενότητες όγκοι εγκεφάλου, γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας, αφαίρεση όγκου εγκεφάλου και στερεοτακτική βιοψία.

αρχή σελίδας ▲Συμπτώματα| Παθήσεις| Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις| Ιατρική Ομάδα| Επικοινωνία
Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Copyright © 2010- Neurocenter.gr - All rights reserved ::: κατασκευή website: My Internet ::: valid: xHTML, CSS