Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Παθήσεις :: μηνιγγίωμα


Τι είναι το μηνιγγίωμα ;

Το μηνιγγίωμα είναι καλοήθης όγκος ;

Ποια είναι τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του μηνιγγιώματος ;

Πως εκδηλώνεται ένα μηνιγγίωμα ; ποια είναι η κλινική του εικόνα ;

Που εντοπίζεται ένα μηνιγγίωμα ;

Σε τι οφείλεται το μηνιγγίωμα ;

Με ποιες εξετάσεις γίνεται η διάγνωση του μηνιγγιώματος ;

Ποια είναι η θεραπεία του μηνιγγιώματος ;

Μήπως πρέπει να επιλέγεται πάντα η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική ; έχει επιπλοκές ;

Σε έναν ασθενή διαγνώσθηκαν 3 μηνιγγιώματα. Πρέπει να αφαιρεθούν όλα ;

Ποια είναι η χειρουργική επέμβαση για ένα μηνιγγίωμα ;

Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το μηνιγγίωμα ;
Τι είναι το μηνιγγίωμα ;

Το μηνιγγίωμα είναι ένας όγκος εγκεφάλου, που προέρχεται από τις μήνιγγες (δηλ. τα περιβλήματα γύρω από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό).

αρχή σελίδας ▲


Το μηνιγγίωμα είναι καλοήθης όγκος ;

Σε γενικές γραμμές είναι καλοήθης όγκος, δηλ. αναπτύσσεται αργά και δεν εισχωρεί στον εγκέφαλο, απλά τον απωθεί.
Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου το μηνιγγίωμα έχει κακοήθεις χαρακτήρες δηλ. διεισδύει στον εγκέφαλο και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

αρχή σελίδας ▲


Ποια είναι τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του μηνιγγιώματος ;

Το μηνιγγίωμα συναντάται πιο συχνά σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Ωστόσο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμα και στα παιδιά.

αρχή σελίδας ▲


Πως εκδηλώνεται ένα μηνιγγίωμα ; ποια είναι η κλινική του εικόνα ;

Το μηνιγγίωμα εκδηλώνεται με :

• νευρολογικά συμπτώματα, ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου την οποία πιέζει πχ αδυναμία στο χέρι ή στο πόδι, ελάττωση της όρασης, δυσκολία στην ομιλία κλπ
• γενικά συμπτώματα ενός όγκου εγκεφάλου πχ πονοκέφαλο, ζάλη, εμετό
• ψυχικές διαταραχές, αν βρίσκεται σε περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει το συναίσθημα και την προσωπικότητα, όπως πχ τα μηνιγγιώματα του μετωπιαίου λοβού
επιληπτικές κρίσεις, είτε γενικευμένες είτε εστιακές.

* ένα μικρό μηνιγγίωμα, δεν δίνει συχνά συμπτώματα και μπορεί να είναι τυχαίο εύρημα πχ σε μία αξονική που έγινε μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι.

Το μηνιγγίωμα

Εικόνα 1 : το μηνιγγίωμα αναπτύσσεται έξω από τον εγκέφαλο και τον πιέζει.

αρχή σελίδας ▲


Που εντοπίζεται ένα μηνιγγίωμα ;

Το μηνιγγίωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχουν οι μήνιγγες δηλ και στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό (πιο σπάνια).

αρχή σελίδας ▲


Σε τι οφείλεται το μηνιγγίωμα ;

• στις περισσότερες περιπτώσεις το μηνιγγίωμα παρουσιάζεται σποραδικά, δηλ. δεν υπάρχει κληρονομικότητα
• το μηνιγγίωμα είναι συχνότερο στις γυναίκες, άρα φαίνεται ότι παίζουν κάποιο ρόλο οι γυναικείες ορμόνες
• η Ακτινοθεραπεία, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης του μηνιγγιώματος
• τέλος, υπάρχει το πολύ σπάνιο σύνδρομο της νευροϊνωμάτωσης τύπου 2, όπου εμφανίζονται πολλοί όγκοι του νευρικού συστήματος, μεταξύ των οποίων και το μηνιγγίωμα.

αρχή σελίδας ▲


Με ποιες εξετάσεις γίνεται η διάγνωση του μηνιγγιώματος ;

Η διάγνωση γίνεται με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία.

αρχή σελίδας ▲


Ποια είναι η θεραπεία του μηνιγγιώματος ;

Η αντιμετώπιση του μηνιγγιώματος μπορεί να είναι :

1. παρακολούθηση : έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα με μαγνητική τομογραφία χωρίς κάποια άλλη παρέμβαση. Επιλέγεται σε μικρού μεγέθους μηνιγγιώματα, όταν δεν υπάρχει αύξηση με την πάροδο του χρόνου και ο ασθενής δεν έχει νευρολογικά συμπτώματα

2. στερεοτακτική ακτινοχειρουργική : δεν αντιμετωπίζει άμεσα τον όγκο, απλά του στερεί την αιμάτωση (την τροφοδοσία). Σε μεγάλο βαθμό (αλλά όχι πάντα) επιτυγχάνει αναστολή της ανάπτυξης του όγκου. Η μέθοδος επιλέγεται για μικρά μηνιγγιώματα σε πολύ «δύσκολες» περιοχές του εγκεφάλου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ένα μηνιγγίωμα υποτροπιάσει μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Τέλος, είναι λύση ανάγκης σε πολύ ηλικιωμένους ασθενείς, που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο

3. χειρουργική αφαίρεση : είναι η πιο σίγουρη μέθοδος ριζικής αντιμετώπισης του μηνιγγιώματος. Η μέθοδος επιλέγεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

* σε κάθε περίπτωση η απόφαση θα ληφθεί από τον ασθενή, μετά από συζήτηση με το νευροχειρουργό.

Η εγχείρηση για το μηνιγγίωμα

Εικόνα 2 : μετά την αφαίρεση του μηνιγγιώματος, φαίνεται το αποτέλεσμα της χρόνιας πίεσης του εγκεφάλου.

αρχή σελίδας ▲


Μήπως πρέπει να επιλέγεται πάντα η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική ; έχει επιπλοκές ;

Έχει επιπλοκές, αλλά λιγότερες σε σύγκριση με την χειρουργική αφαίρεση. Το σημαντικότερο μειονέκτημά της είναι ότι δεν αφαιρείται ο όγκος, αλλά αναστέλλεται η ανάπτυξή του. Τα αποτελέσματά της φαίνονται μετά από μήνες (δηλ. δεν είναι άμεσα όπως στη χειρουργική επέμβαση). Επίσης το μηνιγγίωμα συχνά συρρικνώνεται, ωστόσο παραμένει ουσιαστικά στη θέση του και μπορεί να προκαλεί επιληπτικές κρίσεις κ.ο.κ.

αρχή σελίδας ▲


Σε έναν ασθενή διαγνώσθηκαν 3 μηνιγγιώματα. Πρέπει να αφαιρεθούν όλα ;

Το σωστό είναι να αφαιρεθεί το μηνιγγίωμα εκείνο που προκαλεί συμπτώματα. Αν ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα, επιλέγεται η παρακολούθηση.

αρχή σελίδας ▲


Ποια είναι η χειρουργική επέμβαση για ένα μηνιγγίωμα ;

Είναι η κρανιοτομία και αφαίρεση του μηνιγγιώματος.

αρχή σελίδας ▲


Σε ποιόν γιατρό θα πρέπει να απευθυνθώ για το μηνιγγίωμα ;

Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Νευροχειρουργό.

► καλέστε στο 210 - 64 03 183 (όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο) και ζητείστε ένα ραντεβού με το Νευροχειρουργό του Neurocenter.gr

* δείτε επίσης τις ενότητες όγκοι εγκεφάλου, αφαίρεση όγκου εγκεφάλου και στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.

αρχή σελίδας ▲Συμπτώματα| Παθήσεις| Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις| Ιατρική Ομάδα| Επικοινωνία
Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Copyright © 2010- Neurocenter.gr - All rights reserved ::: κατασκευή website: My Internet ::: valid: xHTML, CSS