Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Συμπτώματα :: ελάττωση της όρασης


Τι μορφή μπορεί να πάρει η ελάττωση της όρασης που σχετίζεται με τα νευρολογικά και νευροχειρουργικά νοσήματα ;

Ποια μπορεί να είναι τα αίτια της απώλειας όρασης από το ένα μάτι ;

Ποια μπορεί να είναι τα αίτια της απώλειας όρασης που προσβάλλει και τα δύο μάτια ;


Τι μορφή μπορεί να πάρει η ελάττωση της όρασης που σχετίζεται με τα νευρολογικά και νευροχειρουργικά νοσήματα ;

Η όραση εκτός από τοπικά οφθαλμολογικά αίτια, μπορεί να επηρεαστεί και από νευρολογικές ή νευροχειρουργικές παθήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει είτε αιφνίδια, είτε σε χρόνια προοδευτική βάση, είτε με τη μορφή παροδικών επεισοδίων. Επίσης μπορεί να υπάρχει ελάττωση της όρασης στο ένα μάτι ή και από τα δύο μάτια ταυτόχρονα. Τέλος υπάρχει και το σύμπτωμα της διπλωπίας, που εξετάζεται σε διαφορετική ενότητα.

* σε κάθε περίπτωση, η διερεύνηση της απώλειας ή της ελάττωσης της όρασης στα νοσήματα αυτά, γίνεται από τον οφθαλμίατρο, σε συνεργασία με τον νευρολόγο ή το νευροχειρουργό.

αρχή σελίδας ▲


Ποια μπορεί να είναι τα αίτια της απώλειας όρασης από το ένα μάτι ;

• παροδική απώλεια όρασης οφείλεται συνήθως σε ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

• επώδυνη απώλεια όρασης, που εμφανίζεται αργά και δεν επανέρχεται πλήρως, οφείλεται συνήθως σε οπτική νευρίτιδα (βλ. την ενότητα πολλαπλή σκλήρυνση)

• αιφνίδιας έναρξης και μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης, οφείλεται συνήθως σε πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια ή σε κροταφική αρτηρίτιδα.


Αμφικροταφική ημιανοψία


Εικόνα 1 : το Παρίσι, όπως φαίνεται σε έναν ασθενή που παρουσιάζει αμφικροταφική ημιανοψία (σύμπτωμα που εμφανίζεται συχνά σε μεγάλα αδενώματα της υπόφυσης).

αρχή σελίδας ▲


Ποια μπορεί να είναι τα αίτια της απώλειας όρασης που προσβάλλει και τα δύο μάτια ;

Η απώλεια της όρασης και στα δύο μάτια μπορεί να οφείλεται σε :

• οίδημα οπτικής θηλής που σημαίνει αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση από διάφορα αίτια πχ όγκος εγκεφάλου

• πίεση των οπτικών νεύρων στο επίπεδο του οπτικού χιάσματος όπως τυπικά συμβαίνει στα αδενώματα της υπόφυσης

• βλάβη των οπτικών νεύρων σε άλλα σημεία του εγκεφάλου από διάφορα αίτια πχ όγκους εγκεφάλου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κ.ο.κ.

αρχή σελίδας ▲


► δείτε επίσης τις ενότητες διπλωπία, όγκοι εγκεφάλου και αδενώματα της υπόφυσης.


Συμπτώματα| Παθήσεις| Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις| Ιατρική Ομάδα| Επικοινωνία
Αρχική| Τι είναι το Neurocenter.gr ;| Ορολογία| Ανατομία| Links| Sitemap| Επίσκεψη στο σπίτι| Διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές
Copyright © 2010- Neurocenter.gr - All rights reserved ::: κατασκευή website: My Internet ::: valid: xHTML, CSS